Love Song

Letra: Nuno Fernandes Torneol (séc XIII)
Música: Dado Villa-Lobos/Renato Russo/Marcelo Bonfá

Pois naci nunca vi amor
E ouço del sempre falar.
Pero sei que me quer matar
Mais rogarei a mia senhor
Que me mostr' aquel matador
Ou que m'ampare del melhor.